Dom

Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd.

Kilka słów o nas
Chiny Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. profil firmy
Chiny Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. profil firmy
Chiny Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. profil firmy
Chiny Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. profil firmy
1 2 3 4

Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd.

Anhui Zhongke Optic-electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. is a high-tech enterprise specializing in the R&D, production and sale of intelligent color sorters. Anhui Zhongke Optic-electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. to zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo specjalizujące się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży inteligentnych sortowników kolorów. The company is located in Baiyan Technology Park in Hefei High-tech Development Zone of China, with an area of 100,000 square meters, 22,000 square meters of modern workshops and 25,000 square meters of scientific research buildings. Firma znajduje się w Baiyan Technology Park w Hefei High-tech Development Zone w Chinach, o powierzchni 100 000 metrów kwadratowych, 22 000 metrów kwadratowych nowoczesnych warsztatów i 25 000 metrów kwadratowych budynków badań naukowych. Moreover, the company has invested a total of 150 million in constructing workshops and purchasing facilities, including more than 100 sets of sophisticated machines like chip welders, laser cutters and CNC systems. Ponadto firma zainwestowała łącznie 150 milionów w budowę warsztatów i obiektów zakupowych, w tym ponad 100 zestawów zaawansowanych maszyn, takich jak spawarki wiórów, wycinarki laserowe i systemy CNC. These investments allow the company to have an annual production capacity of 5,000 sets of intelligent color sorters and an annual output of 60 million USD, and become one of the largest production bases of intelligent color sorters. Dzięki tym inwestycjom firma ma roczną zdolność produkcyjną 5000 zestawów inteligentnych sortowników kolorów i roczną produkcję 60 milionów USD, dzięki czemu staje się jedną z największych baz produkcyjnych inteligentnych sortowników kolorów.

 

The dedicated R&D center bases itself in Hefei, a national science and education base, as a tactic to support the company's research and development efforts. Dedykowane centrum badawczo-rozwojowe opiera się w Hefei, krajowej bazie naukowej i edukacyjnej, jako taktyka wspierająca wysiłki firmy w zakresie badań i rozwoju. The company has also established a R&D team composed of experienced engineers and headed by leading optoelectronic experts in China, who demonstrates strong capability in research and development, extraordinary innovative ideas, and pragmatic R&D initiatives. Firma ustanowiła również zespół badawczo-rozwojowy złożony z doświadczonych inżynierów i kierowany przez wiodących ekspertów optoelektronicznych w Chinach, który wykazuje silne zdolności w zakresie badań i rozwoju, niezwykłe innowacyjne pomysły i pragmatyczne inicjatywy badawczo-rozwojowe. In particular, the company has been leading the rapid development and applications of color sorting technologies through cooperation with Delta, a US manufacturer of color sorters. W szczególności firma jest liderem szybkiego rozwoju i zastosowań technologii sortowania kolorów dzięki współpracy z Delta, amerykańskim producentem sortowników kolorów. In particular, the company has developed its Amd series of color sorters, for which the company received exclusive intellectual property rights, by applying its research and manufacturing experience accumulated over the past 30 years. W szczególności firma opracowała serię sortowników kolorów Amd, dla których firma otrzymała wyłączne prawa własności intelektualnej, wykorzystując swoje doświadczenie badawcze i produkcyjne zgromadzone w ciągu ostatnich 30 lat. These color sorters enable precise sorting operations for rise, coarse cereals, tea and special materials. Te sortery kolorów umożliwiają precyzyjne sortowanie roslin, grubych płatków, herbaty i specjalnych materiałów. Consequently, the company grasps more than 30% market share in Chinese market, and the products are successfully exported to the United States, Brazil, India, Indonesia, Southeast Asia and other countries and regions. W rezultacie firma ma ponad 30% udziału w rynku chińskim, a produkty z powodzeniem eksportowane są do Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Indii, Indonezji, Azji Południowo-Wschodniej i innych krajów i regionów.
 
Zgodnie z koncepcją „Zdobądź zaufanie klienta przez produkty wysokiej jakości, uzyskaj zaufanie od lepszych usług”, zasadą firmy „Zdobywaj klientów uczciwie i nieposzlakowaną opinią” oraz koncepcją usługi „Usługa jest dostępna w każdej chwili”, firma szuka do nawiązania współpracy z nowymi i starymi przyjaciółmi w celu uzyskania wspólnych korzyści.
 
 
Szczegóły firmy

Rynek Główny

Ameryka Północna

Ameryka Południowa

Zachodnia Europa

Wschodnia Europa

Azji wschodniej

Azja Południowo-Wschodnia

Bliski Wschód

Afryka

Oceania

Na calym swiecie

Rodzaj działalności

Producent

Importer

Eksporter

Firma Handlowa

Sprzedawca

marki : AMD

Ilość pracowników : 500~1000

Coroczne wyprzedaże : 60000000-70000000

Rok założenia : 2002

pc Export : 60% - 70%

2002-2007 Okres pionierski:

Założenie firmy

Pomyślnie uruchomiono sortownik kolorów marki AMD

 

 

2008-2011 Szybki okres rozwoju:

Firma zainwestowała 20 milionów USD w budowę parku przemysłowego Zhongke

Roczna sprzedaż wynosi do 30 milionów USD

 

 

2012-2018 Okres dojrzały:

Marka AMD osiąga „słynną chińską markę”

Firma była notowana na giełdzie w Szanghaju

Roczna sprzedaż wynosi do 60 milionów USD

Usługowe

 

 

Bez względu na to, gdzie jesteś na świecie, dzięki naszym usługom poczujesz się naprawdę: „jesteśmy zawsze po twojej stronie”

 

Chiny Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. profil firmy 0

 

Chiny Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. profil firmy 1

 

  • In the process of using the equipment, to avoid your device parts damage caused by long-term use and affect the color sorting effect , our well-trained professional and technical team will spare no effort to provide after-sale service support for you . W trakcie użytkowania sprzętu, aby uniknąć uszkodzenia części urządzenia spowodowanego długotrwałym użytkowaniem i wpłynąć na efekt sortowania kolorów, nasz dobrze wyszkolony zespół profesjonalistów i techników dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wsparcie serwisowe po sprzedaży. Wherever you are, we will provide the timely help for you . Gdziekolwiek jesteś, zapewnimy Ci szybką pomoc.
  •  
  • Using AMD color sorters, you don't have to worry the technology is out of times. Używając sorterów kolorów AMD, nie musisz się martwić, że technologia się skończyła. we have the rich color sorting application experience, powerful research innovation ability and lifelong free upgrades to keep your equipments with newest progress. mamy bogate doświadczenie w sortowaniu kolorów, potężną zdolność innowacyjną w badaniach oraz dożywotnie bezpłatne aktualizacje, aby Twoje urządzenia były na bieżąco. Believe the best Whenever you see. Uwierz w najlepsze, kiedy tylko zobaczysz.

Firma Zespół

Mamy ponad 500 pracowników

 

Chiny Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. profil firmy 0

KONTAKT

Adres: No.43, Yulan Road, Baiyan Technology Garden, Hi-tech Development Zone, Hefei City, Prowincja Anhui, Chiny

Adres fabryczne:No.43, Yulan Road, Baiyan Technology Garden, Hi-tech Development Zone, Hefei City, Prowincja Anhui, Chiny